DynaTTB
La Società Italiana di Spettroscopia NIR (SISNIR) ha il piacere di comunicare che l'IX Simposio Italiano di Spettroscopia NIR (NIR ITALIA 2020) si terrà dal 27 al 28 Maggio 2020, presso le sale dell’Universita del Litorale (Capodistria, Slovenia).

The Italian Society for Near Infrared Spectroscopy (SISNIR) has the pleasure to communicate that IX Italian Conference of Near Infrared Spectroscopy (NIR ITALIA 2020) will be held from May 27 to May 28, 2020 at the University of Primorska (Koper, Slovenia).

Italijansko združenje za bližnjo infrardečo spektroskopijo (Società Italiana di Spettroscopia NIR – SISNIR) z veseljem sporoča, da bo IX. Italijanski simpozij o bližnji infrardeči spektroskopiji (NIRITALIA 2020) potekal 27. in 28. maja na Univerzi na Primorskem (Koper, Slovenija).